Срещу насилието над жени

нашата мисия

СРЕЩУ насилиеТО над жени

Вече век Сороптимистките работят за премахване на насилието срещу жени и момичета и гарантират участието на жените в разрешаването на конфликти.

Ние изпълняваме проекти за реагиране, предотвратяване и премахване на насилието срещу жени по целия свят.

Усилията включват изграждане на приюти, подпомагане на жертвите на насилие, предоставяне на консултантски услуги, лобиране за подобрени програми и политики за превенция и повишаване на осведомеността по този проблем.

Много от нашите проекти се провеждат в сътрудничество с местни и национални власти, политици и други организации/институции, работещи за премахване на насилието срещу жени чрез подобрени стратегии и програми за превенция и реагиране.