Инициативата за създаване на оазис в Южнен парк е посветена на 100 годишнината на организацията и ще отбележи Световния Ден на Гората.

На 21-ви март отбелязваме Световния Ден на Гората. По инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Този ден се отбелязва от 1972 г. и има за цел да се защити флората и фауната на горите. Изградихме оазис в Южнен парк!

Националният съюз  в България на международната организация Soroptimist International ще се включи в световната инициатива. Посвещава тази активност на 100 годишнината на организацията.

С акция по засаждане на дървета в Южен парк, Сороптимист Интернешънъл Европа Съюз България отбеляза Световния Ден на Гората, подарявайки на гражданите на София зелен оазис в Южен парк.

В акцията участват представители на четирите софийски клуба, които ще засадят:

  • 3 секвои (клуб „Основател“)
  • 2 колоновидни аризонски кипариси (клуб „Витоша-Илина“)
  • 3 броя хималайски кедър (клуб „Бояна“)
  • 3 броя кавказки ели (клуб „Св. Иван Рилски)

Инициативата е подкрепена от Общината, чиито служители частично ще извършат предварителната работа по изкопаване на дупките и засаждане на по-трудните видове. Засаждането ще е съобразено с предписанията на Дирекция „Зелени площи“, както и с противоепидемиологичните мерки – лични предпазни средства и дистанция.