Партньорства

Партньорства

за жените на национално и международно ниво

Сороптимистите редовно участват в различни форуми на неправителствени организации, засягащи жените на национално и международно ниво.

нашите партньори

Заедно с нашите партньори, ние предоставяме на жените уменията и ресурсите, необходими за превъзходство като предприемачи или служители.