Текущи проекти

Текущи Проекти

Нашите Текущи проекти

Един от основните фокуси на Soroptimist и основната посока на проектите, по които работи Soroptimist International Union Bulgaria, е образованието. Тя дава възможност на жените и момичетата да реализират своя потенциал и да се издържат. Сороптимистите изпълняват хиляди проекти, които допълнително образование или осигуряват професионално обучение. И само за една година Soroptimist International of Europe присъжда около 1600 стипендии на жени и момичета.

Пловдивското с. Юлиево вече има локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води

Пловдивското с. Юлиево вече има локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води

Проектът е реализиран от пловдивския клуб на женската организация Сороптимист България и фондация “Земя завинаги”, в партньорство с община Мъглиж и кметството на с. Юлиево,

прочетете още »