Клуб „Старинен Пловдив“

Сороптимист Клуб „Старинен Пловдив“ e основан на 5.09.2009г. Кръстници са нашите сестри от Сороптимист Клуб „София Вигоша – Илина“. Хартата бе връчена от г-жа Мариет Коен, президент на Soroptimist International of Europe в конкертния мандат.

След основателите на клуба са 4-ма членове на Сороптимист в Пловдив от 1998 г. Приятелски връзки поддържаме с клуб Soroptimist International of Tokyo-Shinjuku.

През годините клуба е реализирал много проекти, сред които:

  • Подпомагане на млади талантливи деца
  • Подпомагане на възрастни жени от дом
  • Подкрепа за самотни майки
  • Организиране на издаването на Първото фототипно издание на Втората Харитонова преправка на „История славянобългарска“ (Чирпан 1831). Книгата се разпространява в библиотеки и образователни институции в България и чужбина.
  • Много инициативи на тема вода и екология
  • Обучение на млади безработни жени за туристическата индустрия, съвместно със софийски клуб