Лидерската академия, Сороптимист Франция

Какво се случи по време на Лидерската Академия, организирана от Сороптимист Франция?

Казвам се Кристина Дианова Стойчева и съм на 29 години. Работя като младши продуктов мениджър във фармацевтична компания. Научих за Лидерската академия организирана от Сороптимист Франция от Ани Чакърова – настоящия президент на Сороптимист Съюз България.


„Лидерите не създават последователи, те създават още лидери.“
Том Питърс


Чух този цитат през последния ден от Лидерската академия и той може накратко да обобщи впечатленията ми от това необикновено събитие, тъй като там се създадоха лидерки. Лидерската академия, организирана от Сороптимист Франция, се проведе в периода 03-10.07.2022г. в живописния Кюсак, на територията на Регионален природен парк Перигор-Лимузен, Франция. Аз имах удоволствието да бъда една от 15-те участнички.


Програмата започна на 4-ти юли с представяне на организаторките и на участничките.

Ледът между нас беше успешно разчупен и през следващите дни заедно преминахме през най- различни упражнения. Целта беше да развием нашия лидерския си потенциал и да успеем да се справим с несигурностите си. Запознахме се със soft skills техники, участвахме в театрални импровизации, засегнахме и темата за емоционална интелигентност. Семинарите имаха и практическа насоченост. Под формата на уъркшопи и игри имахме възможност за самоизява, за цялостно вникване в същността на темите и за реално придобиване на умения.

Индивидуалната обратна връзка, която получихме след това, ни даде представа за нашите силни и слаби страни. Получихме полезни насоки и съвети. Бяха предвидени и упражнения за релаксация, визуализация и дихателни техники, които са ключови за справянето със стреса в ежедневието на една жена-лидер. Не на последно място – един ден беше посветен на запознаването ни с културните забележителности на областта. Най- важната част от участието ми в събитието, обаче, остава приятелството, което създадох с останалите участници.


Запознанството ми с млади жени от различни държави, които имат едни и същи идеали и времето, прекарано заедно, създаде усещане за принадлежност и взаимна подкрепа, което ще продължи и в бъдеще.


Въпреки предварителната ми положителна нагласа, Лидерската академия надхвърли очакванията ми и ползите, които получих, са многобройни. Посланието, което беше отправено към всички участнички, създаде позитивна промяна в начина ми на мислене и на работа. Бих искала да го разпространя.