История

История

Нашата история

Първият клуб  на Сороптимист Интернешънъл е основан в Оукланд, Калифорния през 1921 г. Целта на организацията е била и е да създаде широка мрежа от жени с различни професии, The purpose of the organization was and is to create a broad network of women representing different occupations, да насърчи духа на служене на каузи и да насърчи високите етични стандарти в бизнеса и професиите.

Известният френски пластичен хирург д-р Сузан Ноел инициира първия СИ клуб в Париж през 1924 г. и вдъхновява основаването на много други в континентална Европа. Тя става първият президент на Европейската федерация, която е създадена през 1928 г.

ХРОНОЛОГИЯ

1921

Основаване на първия клуб в Оукланд

Първия СИ клуб в Париж

1924

1928

Създаване на Европейската федерация

Основан е първият клуб в България

1993

Партньори

ПАРТНЬОРСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

Застъпническата дейност, провеждана на международно ниво, включва лобиране за ратификацията и прилагането на договори, засягащи жените, и изискване приоритетните въпроси за жените да получат своето достойно място в дневния ред за устойчиво развитие.