В България

За нас

В българия

Сороптимист Интернешънъл Съюз  България е част от европейската федерация, която се състои от около 31 500 жени в цяла Европа, Близкия изток и Карибите. Националните съюзи и клубове инициират, подкрепят, финансират и изпълняват над 4 000 проекта за милиони евро всяка година. Членовете на Сороптимист Интернешънъл Европа работят в своите общности и извън тях, за да предоставят конкретна и практическа помощ на жени и момичета.

В България Сороптимист има своите последователи вече вече 20 години. Членуват 8 клуба  – 4 са в София, а по един са в Пловдив, Варна, Бургас и Русе. СИ Съюз България успешно партнира с други НПО и организации, чиито приоритет са жените.