СОРОПТИМИСТ Съюз България

SOROPTIMIST подобрява живота на жените и момичетата в повече от 40 държави

В България Soroptimist функционира повече от 20 г. и има клубове в София, Русе, Пловдив, Варна и Бургас. Следете страницата ни, за да научите повече за нашите активности и каузи.

Теми на фокус

Мисията на жените на Сороптимист е да трансформират живота и статуса на жени и момичета чрез образование, овластяване и предоставяне на възможности.

Образование

Образованието дава възможност на жените и момичетата да реализират своя потенциал и да са независими.

Овластяване на жените

Разработваме, финансираме и изпълняваме проекти, които дават на жените по-добър достъп до възможности за овластяване.

Срещу насилието над жени

Вече почти век работим за премахване на насилието над жени и момичета, за по-голяма информираност и превенция.

Устойчивост

Сороптимистките работят за постигане на по-голяма екологична устойчивост на местно, национално и международно ниво.

Отговорности на членовете

Да бъдат мотивирани и отдадени на каузата за добруването на жените. Да съдействат като поставят своите лични и професионални качества в полза на общите цели.

Безопасна и здравословна среда

Работим усилено, за да гарантираме, че жените и момичетата имат достъп до възможно най-добрия стандарт на здравни грижи.

ЗА НАС

Кои сме ние

SOROPTIMIST обединява жени с професии и бизнес, които работят заедно на местно, национално и международно ниво, за да образоват, овластяват и дават възможност на жените и момичетата с цел подобряване на техния живот.

SOROPTIMIST се занимава с проблемите на жените в техните общности и извън тях от 1921г. , когато е основана Soroptimist International. Днес ние сме силна международна мрежа от около 72 000 жени, които са мощни и ефективни защитници на правата на жените и момичетата.

ЗА НАС

Какво правим

Нашите членове работят в своите общности и извън тях, за да предоставят конкретна и практическа помощ на жените и момичетата.

Нашите проекти дават възможност за допълнително образование и осигуряват професионално обучение.

Сороптимистите защитават  каузи, свързани с жените и момичетата на местно, национално и международно ниво.

Съюзите и клубовете  отпускат множество стипендии и организират менторски програми.

Партнираме с институции, много НПО организации, образователни и предприемачески инициативи.

Визия

Жените и момичетата ще постигнат своя индивидуален и колективен потенциал, ще реализират стремежите си и ще имат равен глас при създаването на силни, мирни общности по целия свят.

Статут

Подобряване на статута на жените

Права

Права на човека във всички области

Равенство

Равенство, развитие и мир

Добра воля и мир

Международното разбирателство

Нашите членове споделят

Усещане за принадлежност и взаимна подкрепа

Най-важната част от участието ми в Лидерската академия на Сороптимист Франция, остава приятелството, което създадох с останалите участници. Запознанството на млади жени от различни държави, които имат едни и същи идеали и времето, прекарано заедно, създаде усещане за принадлежност и взаимна подкрепа, което ще продължи и вбъдеще. Участието ми в събитието надхвърли очакванията ми и ползите, които получих, са многобройни. Посланието, което беше отправено към всички участнички, създаде позитивна промяна в начина ми на мислене и на работа. Бих искала да го разпространя!

Кристина Стойчева, Сороптимист Клуб Бояна