Овластяване на жените​

НАШАТА МИСИЯ

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ

Сороптимистите разработват, финансират и изпълняват проекти, които дават на жените по-добър достъп до възможности за икономическо овластяване.

Сороптимистките помагат на жените и момичетата да получат образованието и практическите умения, необходими, за да се включат в работната сила и да станат икономически независим.

Много проекти на Сороптимист в областта на икономическото овластяване се провеждат в партньорство с микрокредитни организации, фирми и други институции. Заедно с нашите партньори, ние предоставяме на жените уменията и ресурсите, необходими за тяхното усъвършенстване като предприемачи или служители. Ние помагаме на жените да получат достъп до кредити, за да могат да започнат свой собствен бизнес.

Нашите проекти за икономическо овластяване обхващат отдалечени селски райони, където жените често са хванати в капана на бедността и прекарват голяма част от времето си полагайки тежък неквалифициран труд. Ние изграждаме кладенци в общностите, за да намалим времето, което жените прекарват в носене на вода за почистване или готвене и обучаваме жените как да увеличат добивите си и да продават продукцията си.