Спонсорски програми и менторство

Спонсорски програми

овластяване и нови възможности

Над 1 600 са присъдените стипендии за 2021 г. в проекти на различните европейски съюзи на неправителствената женска организация Сороптимист Интернешънъл. Най-голямата международна организация работи за трансформиране живота и статуса на жените и момичетата чрез овластяване и нови възможности. Хилядите проекти дават възможност за допълнително образование и осигуряват професионално обучение. Образованието помага на жените и момичетата да реализират своя потенциал и да се издържат, а в много случаи е и средство за изкореняване и предотвратяване на насилието срещу жени. През 2022 г. клубовете на Сороптимист Интернешънъл Съюз България планират поредица от активности и събития за споделяне на опит, придобиване на лидерски умения и развитие на социалното предприемачество сред жените и момичетата.