Визия

Визия

Нашата визия

Жените и момичетата ще постигнат своя индивидуален и колективен потенциал, ще реализират стремежите си и ще имат равен глас в създаването на силни и мирни общности по целия свят.

Образование

Изпълняваме хиляди проекти , за продължаване на образованието и осигуряват професионално обучение

Овластяване на жените

Помагаме на жените и момичетата да получат образованието и практическите умения

Срещу насилието над жени

Изпълняваме проекти за реагиране, предотвратяване и премахване на насилието срещу жени по целия свят.

Безопасна и здравословна среда

Лобираме активно за подобрено здравеопазване на местно и национално ниво

Устойчивост

Активно се застъпваме за по-голяма екологична устойчивост на местно, национално и международно ниво.

Отговорности на членовете

Да бъдат отдадени на каузата за добруването на жените. Да съдействат и поставят своите лични и професионални качества в полза на общите цели.

мисия

нашата мисия

Сороптимистките трансформират живота и статуса на жените и момичетата чрез образование, овластяване и възможности за развитие  и реализация.

Подобряване на статута на жените

Нашите членове работят в своите общности и извън тях, за да предоставят конкретна и практическа помощ на жените и момичетата.