Минали Проекти

МИНАЛИ Проекти

Нашите минали проекти

Сороптимистите разработват, финансират и изпълняват проекти, които дават на жените по-добър достъп до възможности за икономическо овластяване. Много проекти Soroptimist в областта на икономическото овластяване се провеждат в партньорство с микрокредитни организации, фирми и други институции. Сороптимистите работят усилено, за да гарантират, че жените и момичетата имат продоволствена сигурност и достъп до най-високия постижим стандарт на здравни грижи. Нашите проекти, свързани със здравето, включват изграждане и ремонт на болници, предоставяне на медицински консумативи, обучение на медицински сестри/акушерка, тестове/профили и много други, в зависимост от нуждите на жените в различните общности.

Чартиране

Чартиране

ЧАРТИРАНЕ, за което дойдоха, специално от Швейцария и Белгия, сестри за да ни приемат в голямото семейство на Федерацията Сороптимист. Това събитие се състоя на

прочетете повече »