Безопасна и здравословна среда

нашата мисия

безопасна и здравословна среда

Сороптимистките работят усилено, за да гарантират, че жените и момичетата имат продоволствена сигурност и достъп до възможно най-високия стандарт на здравеопазване.

Нашите проекти, свързани със здравето, включват изграждане и ремонт на болници, предоставяне на медицински консумативи, обучение на медицински сестри/акушери, тестове/профилактика и много други, в зависимост от нуждите на жените в различните общности.

Сороптимистките приоритети в областта на здравеопазването включват също намаляване на някои от причините за детската смъртност, като недохранване, болести, пренасяни от водата, и достъп до първично здравно обслужване.

Като „глобален глас за жените“, ние лобираме активно за подобрено здравеопазване на местно и национално ниво в нашите собствени страни и общности и насърчаваме образованието за репродуктивно здраве и права.