Устойчивост

нашата мисия

УСТОЙЧИВОСТ

Сороптимистките работят за постигане на по-голяма екологична устойчивост на местно, национално и международно ниво.

Ние активно се застъпваме за по-голяма екологична устойчивост на местно, национално и международно ниво

Инициираме проекти, които подобряват околната среда, отговарят на нуждите на жените и момичетата в техните общности, смекчават последиците от изменението на климата и предоставят помощ след природни или причинени от човека бедствия.

Нашите проекти в областта на устойчивата околна среда включват инициативи за устойчиво земеделие, управление на отпадъците, инициативи за озеленяване, изграждане и обновяване на санитарни помещения и много други.