Застъпничество

Застъпничество

Заставаме зад каузи, свързани с жени и момичета

Сороптимистите действат като защитници на каузи, свързани с жените и момичетата на местно, национално и международно ниво. Всяка година около 31 500 Сороптимисти в 48 страни от Soroptimist International of Europe участват в стотици проекти за застъпничество, наред с други неща, за подобряване на достъпа на жените до образование, за търсене на възможности за икономическо овластяване, за повишаване на осведомеността за насилието срещу жените, за изискване на най-високите качество на здравните грижи за жени и момичета и да лобира за по-устойчива околна среда.