Клуб „Старинен Пловдив“

За нас

Клуб „Старинен Пловдив“

Сороптимист  Клуб „Старинен Пловдив“ e основан на 5.09.2009г. Кръстници са СИ клуб „София Витоша – Илина“, хартата е връчена от г-жа Мариет Коен, президент на Сороптимист Европа по това време. След основателите на клуба са четирима членове на СИ в Пловдив от 1998 г. Приятелски връзки поддържат с клуб Soroptimist International of Tokyo-Shinjuku.

Членове

Нашите Членове

Фани Бойкова, филолог, доц. д-р по методика на обучението по български език в ПУ „П.Хилендарски“; член на Сороптимист от 1998 г., основател на клуб „Пловдив“ и на клуб „Старинен Пловдив“

Тони Михова, икономист, доктор по икономика, доцент по икономика и мениджмънт в ТУ-София, Филиал Пловдив, Ръководител на Катедра „Индустриален мениджмънт , Член на Сороптимист от 1998 г., основател на клуб „Пловдив“ и на клуб „Старинен Пловдив“

Вихра Григорова, художник, член на Сороптимист от 1998 г., основател на клуб „Пловдив“ и на клуб „Старинен Пловдив“

Петя Пейчева, географ и филолог, член на Сороптимист от 1998 г., основател на клуб „Пловдив“ и на клуб „Старинен Пловдив“

Татяна Йорданова, екскурзовод и интерпретатор на културното наследство, президент на клуб „Старинен Пловдив“ (2017-2020)

Йорданка Мачева, математик, ръководител на отдел „Човешки ресурси“

Юлия Михова, икономист

Мария Лазарова, актриса

Красимира Танева, филолог, преподавател в ПУ“П.Хилендарски“

Христина Дайлянова, социолог, преподавател по социология и маркетинг в ТУ-София, Филиал Пловдив

Десислава Йорданова, икономист, търговски представител

Диана Искрева, географ-ландшафтовед, изпълнителен директор на Фондация „Земя завинаги“, град Стара Загора, виртуален член

проекти

Нашите проекти през годините

Реализирали сме много проекти, сред които:

– Подпомагане на млади талантливи деца

– Подпомагане на възрастни жени от дом

– Подкрепа за самотни майки

– Много инициативи на тема вода и екология

 

Пловдивското с. Юлиево вече има локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води

Пловдивското с. Юлиево вече има локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води

Проектът е реализиран от пловдивския клуб на женската организация Сороптимист България и фондация “Земя завинаги”, в партньорство с община Мъглиж и кметството на с. Юлиево,

прочетете повече »