Клуб
"Витоша-Илина"

За нас

Клуб "Витоша-Илина"

От основаването на клуба до сега, клуб СИ „Витоша-Илина“ реализира своята дейност в унисон с основните принципи залегнали в международния устав на Сороптимист Интернационал.

Клуб СИ клуб „Витоша-Илина“ е основан през  септември 2000г. в гр. София

Брой членове – 23

Първи президент – Илина Георгиева

Кръстници на клуба при учредяване и връчване на Хартата – СИ съюз „Швейцария“, представени от Розвита Отт и Труди Кьоли.

Членове

Нашите Членове

Анна  Чобанова – Музиколог/преподавател в Музикалната академия София

Евгения Коцева – Професор по криминология/преподавател в Софийския университет и различни университети в чужбина

Маргарита Петкова – Юрист

Наталия  Александрова – Професор по психология/преподавател в Софийския университет и различни университети в чужбина

Петрана Стойчева-Янева – Строителен инженер

Симеона  Недкова-Велева – Журналист/сътрудник на телевизия ARD-Германия в София

Цветелина Иванова-Ангелова – Строителен инженер

Татяна  Чобанова – Филолог/Испанско посолство в София

Емилия Янакиева – Мениджър човешки ресурси/Британски съвет на ЕС

Василка Събева – Финансов мениджър Национална асоциация за професионална работа с хора с увреждания

Марияна  Борисова-Техова – Продуцент на изкуства

Цветанка Иванова – Професор по логопедия/преподавател в Софийския университет

Проекти

Нашите проекти

Стартов проект през 2002г. – създаване на първата в България легитимна Комуна за зависими от наркотици младежи, съвместно с Държавната болница за лечение на наркомании и алкохолизъм в София.

Проектът бе изцяло финансиран от СИ съюз „Швейцария“. 

Ние подсигурихме материалната база – сграда, местонахождение, инфраструктура, охрана и т.н. 

Именувана “Феникс”, комуната съшествува и до днес. В момента се финансира от други източници. Намира се в село Бракьовци близо до село Гинци, община Костинброд.

Съвместно със СИ клуб „Старинен Пловдив“ организиране на изложба на хидожничката Вихра Григорова. Част от средствата на продадените картини са за благотворителни цели.

Заедно със СИ „Старинен Пловдив“, проект за преиздаване на „История Славянобългарска“ на славяно-български църковен език и на новобългарски език. Средствата са използвани за благотворителни цели.

Мариана Василева, член на нашия клуб организира събитието в НДК. 

Издаване и отпечатване на детска книга заглавие “Как да пазим водата”,

(десетте правила за икономия на водата), автор Деница Минева, година 2011, проектът бе финансиран от СИ Европейска федерация с подкрепата на СИ съюз „България“. Книгата е на български и на английски език. Разпространява се чрез проф. Наталия Александрова, член на нашия клуб и на училища в София, детски градини в София.

Ежегодно абониране на читалището в с. Черни връх, обл. Монтана и читалището “Свобода 1914 г.”, в село Граничар, обл. Добрич за издания.

Дарение на Книги за читалища.

Устойчив ежегоден проект за читалището “Свобода 1914 г.”, в село Граничар, обл. Добрич.

Закупуване на Кареоке система за местното читалище.

Финансова подкрепа за ремонт на част от сградата на местното читалище.

Подкрепа на социално слаби с цел достоен живот.

Подпомагане на дете с изявени музикални способности, за продължаване на музикалното му обучение (фолклор)- учредена стипендия.

Тези  проекти се финансират със собствени средства  на СИ клуб „Витоша-Илина”.

Проектът се ръководи от проф. Наталия Александрова, член  на нашия клуб.

Издаване на книга, научен труд, “Обучение на жени работещи с проблемни и рискови групи” 

Съставители на книгата са: Проф. Наталия Александрова, член на клуба ни;

Анна Чобанова, член на СИ клуб “Витоша-Илина”; Доцент Иван Велев. Книгата е двуезична – на български и английски езици.

Финансиране на проекта от СИ Европейска федерация.

Приложение на книгата – специалност Психологията на стареенето в

Софийския университет “СВ.СВ. Климент Охридски” и Пловдивския държавен университет.

2020 г. ежегоден устойчив проект с културния дом и училището за занаяти в гр. Чипровци.

– Дарение на книги за библиотеката на Културния дом;

– закупуване на носии за танцовия ансамбъл;

– закупуване на озвучителна техника на самодейния хор на читалището;

– Благодарствено писмо от Народно читалище“Петър Богдан-1909″ град Чипровци към клуб „Витоша-Илина“ град София от Сороптимист Интернационал България за извършена дарителска дейност.

– закупуване на лаптопи и таблети за учениците в училището;

– Благодарствено писмо от ОУ „Петър Парчевич“ гр. Чипровци към женския клуб „Витоша-Илина“гр. София от съюз Сороптимист България за направено дарение от лаптопи и таблети за училището.

– Организиране и провеждане на посещение в София на “Техпарк” на ученици от Чипровци;

Финансиране на проекта от СИ Европейска федерация, от клуб “София-Илина” и от СИ клуб “Швебиш Гмюнд” в Германия.

 

Picture9
Picture11
Picture12

Международна дейност:

50 годишен юбилей на СИ Съюз Германия, официални гости проф. Евгения Коцева и г-жа Симеона Велева от СИ клуб „Витоша-Илина“;

20 годишен юбилей на СИ клуб „Таунус“ (Франкфурт), официални гости СИ клуб „Варна“ и СИ клуб „Витоша-Илина“;

Пролетта на 2019 г. посещение на сестри от СИ клуб “Швебиш Гмюнд” Германия на нашия клуб;

Заедно със сестрите от Германия посещение на гр. Чипровци с цел запознаване с проекта ни на място. Срещи в Куптурния дом както и с среща с кмета на гр. Чипровци.

Месец септември 2019 г. побратимяване със СИ клуб “Швебиш Гмюнд”, Германия;

Посещение на наши членове във Швебиш Гмюнд.

Срещи със сестри от два местни клуба; Среща с кмета н Швебиш Гмюнд. Запознаване с общинската дейност и проекти за града в които участват и членове на СИ клуб “Швебиш Гмюнд”;

Посещение на предприятие за приборостроене;

Запознаване с дуално обучение в предприятието;

– активно участие в международни срещи организирани от СИ европейска европейска федерация.

   Посещения на клубове в Дания, Германия и Австрия;

През ноември 2019 г. като гост участва наша сестра, Симеона Велева на юбилей на СИ клуб Ню Йорк –  Сити. Там тя запознава американските Сестри с дейността на нашия СИ съюз и клуба ни “Витоша-Илина”.