Образование

нашата мисия

образование

Образованието дава възможност на момичетата и жените да реализират своя потенциал и да са финансово независими.

Освен това им предоставя възможност за учене през целия живот и е средство за изкореняване и предотвратяване на насилието над жени.

Сороптимистките изпълняват хиляди проекти , за продължаване на образованието и осигуряват професионално обучение.

Само за една година Сороптимист Интернешънъл Европа връчва около 1600 стипендии на жени и момичета.