Ако реша да стана член на SOROPTIMIST, какви ще са моите ангажименти към организацията?

  • Да бъда мотивирана и отдадена на каузата за добруването на жените.
  • Да подпомагам дейността на организацията, като дейно участвам в проектите и активностите й.
  • Да съдействам с всички сили и средства, като поставя своите лични и професионални качества в полза на общите цели.
  • Да заплащам редовно членския внос.
  • Да познавам структурата и принципите на организацията.
  • Да участвам в органите за ръководство на организацията, като стриктно и добросъвестно изпълнявам присъщите за съответните нива ангажименти.