Гуверньорска среща

На 25-ти и 26-ти юни се проведе гуверньорската среща на Soroptimist International of Europe в Кортрейк, Западна Белгия, провинция Западна Фландрия.


Присъстват 43 гуверньори с право на глас от 28 държави. България бе представена от действащия президент на Сороптимист Съюз България Ани Чакърова (Клуб Бояна), както и двамата гуверньори на Съюза Маргарита Методиева (Клуб Св. Иван Рилски) и Емилия Янакиева (Клуб Витоша-Илина).

На срещата се обсъдиха целите и предстоящите проекти на организацията на регионално и международно ниво, както и всички активности, които ни предстоят за постигане повече успехи в основните фокус теми – образование, овластяване на жените, борба срещу насилието, здравословни условия на живот и устойчивост.

“Opening Doors to a Bright Future”

Президентите на клубовете и съюзите на Сороптимист във всички европейски държави се обединиха около призивът на президента на Soroptimist International (SI), 2021-2023 г. „Отваряне на врати към светло бъдеще“ с планове за създаване на проекти Appeal във всяка от петте федерации Soroptimist за устойчиво бъдеще.