Milena Popova kakvodishash

Международната женска организация Сороптимист Интернешънйл вече 100г. работи активно за подобряване живота на жените и момичетата в повече от 40 държави. В България Soroptimist функционира повече от 20 г. и има клубове в София, Русе, Пловдив, Варна и Бургас.

Сороптимист Съюз България е една от първите организации, които застанаха зад каузата на кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“. Представители на клубовете в цялата страна ще се включат в дискусиите и ще подкрепят инициативата за повече информираност за качеството на въздуха в училищата.

„Решихме да подкрепим кампанията, защото е насочена основно към подобряване на качеството на средата, в която учим и работим. Инициативата предоставя сензори за училища, които замерват качеството на въздуха в класните стаи и детските градини в затворени помещения. Тази кампания дава сигнал за действие за подобряване на средата, защото ни провокира да се замислим.

Един от нашите пет стълба на дейност е качество на здравето и околната среда. Тук ние се припознаваме напълно като партньори на кампанията. Можем да прибавим и образованието, което е също един от нашите приоритети, по които работим и реализираме проекти.“ – сподели Милена Попова, президент на Сороптимист Съюз България 2023 – 2025.