Под този надслов премина първият етап от най-новия проект на Клуб Варна, посветен на повишаване на здравната култура и придобиване на умения за правилна реакция и оказване на адекватна първа долекарска помощ за пострадали при инциденти.

Прочети още: Ти можеш да спасиш живот!

На 19 ноември членовете на Клуб Варна успешно преминаха специализирано обучение за усвояване на животоспасяващи практики и изграждане на практически навици и умения за действие при критични ситуации.

Чрез разнообразни интерактивни форми, разработени от Българския червен кръст, и под вещото ръководство на д-р Агапова участниците в обучението придобиха основни теоретични познания и практически умения за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при инциденти с различни наранявания, включително за прилагане на животоспасяващи и животоподдържащи мероприятия на хора в безсъзнание, без дихателна и сърдечна дейност, в състояние на шок или получили инфаркт/инсулт.

Навременната и адекватна долекарска помощ спасява живот! Обучи се, бъди герой!