walk in different shoes

„Носете различни обувки за равенство между половете“ е мотото на тазгодишната кампания на Soroptimist International и организацията UN Women към ООН по повод Международния ден на жените 8 март.

Прочети още: Различни обувки за равенство между половете

Целта на кампанията е да привлече общественото внимание към глобалното неравенство между половете в почти всички аспекти на живота.

Съгласно дефиницията на ООН, равенството между половете не е фундаментално право, но е необходимата основа, върху която се гради мирен, проспериращ и устойчив свят.

Жените представляват 50% от световното население. Но в днешния свят тази половина няма равностоен достъп до социални или граждански права, до възможности за образование или професионална реализация, или е жертва на насилие заради принадлежността си към „слабия“ пол.

Станете част от инициативата. Осмелете се да обуете различни обувки като символ за неравенството между половете.

Участвайте! Разпространявайте! Бъдете част от осъзнаването на проблема. Промяната започва от нас!